התכונות המרפאות של המים

 

לפעילות במים סגולות מרפאות הנובעות מהתכונות הייחודיות של המים:


• השפעת חום המים על הגוף-  המים החמים מרפים את הגוף ומאפשרים חופש והגדלת טווחי תנועה תוך הפחתת כאב


• שחרור לחץ מעמוד השדרה ומהמפרקים


• קיזוז כוח המשיכה- בזמן השהייה במים, השפעת כוח המשיכה על הגוף קטנה. מנגד צפיפות המים, הגדולה  פי 800  מצפיפות האוויר, מייצרת התנגדות לגוף . כך, הפעילות במים מאפשרת הפעלת שרירים אקטיבית ופסיבית, במאמץ קטן יותר.


• השפעת לחץ המים על הגוף- משפר את זרימת הדם וההחזר הורידי ללב

 

פעילויות הבריכה

© כל הזכויות שמורות ל-שירת המים